weborg.no      deltager.no      spoortz.no
    

Heming Tennis

12 %

AV MÅLET

28

DONASJONER

Heming Tennis

Nytt klubbhus for Heming Tennis - nå trenger vi din hjelp! Heming Tennis ser fremover og ønsker å bygge nytt klubbhus med tre innendørs padelbaner. Det gir ny og langt bedre utnyttelse av anlegget, sikrer helårsaktivitet og vil bli et unikt tilbud for fremtiden. Se hvordan det nye klubbhuset skal bli HER:

Hvilke fordeler oppnår vi? 

  • Klubbhuset henvender seg i alle retninger og binder anlegg og aktiviteter sammen.
  • Sosial sone inne som kan åpnes opp om sommeren. 
  • Arealet innendørs får direkte tilgang fra bakkeplan og blir lett tilgjengelig. Barrieren for å sette seg ned blir lav for alle aldre. 
  • Padelbanene blir synlig fra utsiden og fra sosial sone, og skaper liv i anlegget og virker inkluderende.
  • Padelbanene kan også brukes til barnetennis og annen ballaktivitet.
  • Nye, topp moderne garderobefasiliteter. - Mulig tennisbane på taket.
  • Ny energiløsning som kan betjene både padelhall, klubbhus og de to boblehallene. 

Miljømessig, så vel som økonomisk, vil dette gi store fordeler for driften av anlegget (boblehallene koster i dag ca. kr 900.000 pr år å fyre). Hjelp oss med å spre denne linken til dine venner! Sammen står vi sterkere og til å nå målet om å samle inn kr 1.500.000 til et nytt klubbhus til glede for oss alle! 

Hva kan du gjøre? Alle monner drar! Gi et bidrag, stort eller lite, så er vi nærmere realisering av prosjektet. Alle donasjoner øremerkes klubbhus- og padelbaneprosjektet. Prosjektet er fremdeles forbundet med noe usikkerhet og hvis det ikke lar seg gjennomføre vil innbetalte midler gjennom klubbdonasjon.no bli brukt til en generell oppgradering av Heming Tennis’ anlegg på Gråkammen. 

Maksimalt skattefradrag i året per juridisk enhet (person eller selskap) er kr 50.000. Hvis du vurderer eller ønsker å diskutere større bidrag med en betalingsplan, vennligst send mail til tennis@heming.no eller ring/send SMS til Ola Wessel-Aas på 478 13 884.

Donasjoner til idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund kvalifiserer til skattefradrag.
Les mer om Skattefradrag for gaver (se egen undermeny): https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/