weborg.no      deltager.no      spoortz.no
    

Randesund Idrettslag

5 %

AV MÅLET

5

DONASJONER

Randesund Idrettslag

Randesund Idrettslag er et fleridrettslag med nær 2500 medlemmer. Vi har aktiviteter innen fotball, håndball, barneidrett, seniortrim, bordtennis og tennis.

I tillegg har vi idrettsfritidsordning etter skoletid for fire av skolene i nærområdet. Visjonen er RIL ER TIL FOR ALLLE SOM VIL og verdiene våre er: Samhold – Mangfold – Utvikling og Glede.  

Minst halvparten av innsamlet beløp vil bli øremerket hjelp til familier med lav eller ingen betalingsevne. Resterende blir fordelt ut til aktivitet hvor barn er deltakere. Støtter du klubben bidrar du til at vi kan gi barn og ungdom de aller beste oppvekstsvilkår.