weborg.no      deltager.no      spoortz.no
    

Smørås IL

5 %

AV MÅLET

4

DONASJONER

Smørås IL

Pr. 2020, har klubben i underkant av 600 aktive medlemmer og 150 trenere og ledere – i tillegg til mange frivillige som deltar på dugnader, ved kiosksalg, som kampverter og ivrige tilhengere og mye mer.

Smørås IL ble stiftet 11. august 1973, hos familien Andersen på Skjoldberg. Treninger på Hjortebanen startet samme høst, og med det var Smørås IL i gang. 

Anleggsmessige høydepunkt er etableringen av grusbane på Slåtthaug i 1976 og åpning av moderne klubbhus og kunstgressbane i 2006. Flere omfattende baneprosjekter gjør at Smørås IL i dag disponerer baner også på Øvre Apeltun, ved Apeltun Skole og ved Smørås Skole. 

Smørås IL er med i samarbeidsorganisasjonen Idrett Bergen Sør hvor folkehelse står i fokus. Vi er en utviklingsklubb hvor ALLE kan bli med, alle skal oppleve glede og mestring på hver aktivitet, alle skal bli sett og alle er like viktig. I Smørås IL er alle like viktig – uansett ferdighetsnivå. Smørås IL er sertifisert som NFF Kvalitetsklubb, Fair play-klubb og Rent Idrettslag. 

I Smørås IL tenker vi på mer enn bare fotball; vi mener at skal man utvikle seg til en god fotballspiller må vi tenke på hele mennesket. Hvordan vi oppfører oss mot andre, hvordan vi takler å være ydmyk, hvordan skal fotball og lagspill gi deg fordeler ellers i livet – hvordan kan vi hjelpe med å utdanne våre barn og ungdommer til å bli høflige, ansvarsbevisste og målrettede – samtidig som man har gleden av fotball? Vi tenker at KAMERATSKAP FORPLIKTER!

Se filmen «VI er Smørås» her https://www.youtube.com/watch?v=vFiImJ0UbVc

Smørås IL spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Mange barn, ungdommer og voksne tilbringer mye av fritiden sin på våre aktiviteter. Nå er det viktigere enn noen gang å støtte opp om sin lokale klubb! Som så mange andre bransjer befinner idretten seg i en krevende situasjon, og klubben vår er intet unntak.