weborg.no      deltager.no      spoortz.no
    

Hundvåg Håndball

10 %

AV MÅLET

12

DONASJONER

Hundvåg Håndball

Hundvåg Håndballklubb sin visjon er å legge til rette for mestring og personlig utvikling i en sosial og engasjert klubb.

Hundvåg Håndballklubb har som målsetting å være en håndballklubb for jenter og gutter i alle aldre. Våre yngre medlemmer kommer hovedsakelig fra Hundvåg bydel. Til sammen har klubben cirka 500 medlemmer og over 100 trenere/lagledere.

Hundvåg Håndballklubb skal være en inkluderende klubb, som tilbyr barn, unge og voksne et trygt og sosialt miljø, hvor alle kan delta ut fra sine forutsetninger - og nå så langt de vil. Klubben har som målsetning at alle årsklasser i ungdomsavdelingen skal ha lag både i bredde og satsning.

Våre verdier er engasjement, åpenhet, utvikling og samhold.

De innsamlede pengene vil øremerkes aktivitet for barn og unge.

Vi er takknemlig for all støtte!