weborg.no      deltager.no      spoortz.no
    

Nordre Fjell IL

3 %

AV MÅLET

4

DONASJONER

Nordre Fjell IL

Hele landet er satt på pause. Alle idrettsutøverne, våre barn, unge og voksne er med på den nasjonale dugnaden.

Men kanskje har du lyst til å bidra til klubben i ditt hjerte. Vi er så smått startet med aktivitet for noen av de eldste lagene, og vi håper at også de yngste lagene følger etter om ikke alt for lenge. Vi setter pris på alle donasjoner, og ser frem til å starte opp igjen for fult med underholdende kamper både i håndball og fotball. At friidretten skal trone på toppen av seierspaller igjen. Og trygge oppvekstvilkår i klubben vi alle er så glad i. 

Med vennlig hilsen ALLE i Nordre Fjell IL!

PS: Det kommer ikke til å bli offentliggjort hvem som donerer. Og du donerer akkurat så mye som du selv ønsker alt fra 1 kr og opp er med på å bidra til at vi kan jobbe for en god og trygg idrettshverdag når vi er tilbake for fult.
PS 2: Du velger også selv hvilken idrett som skal motta din donasjon, så fordeles midlene til idretten du velger.

Klubbens historie:

Nordre Fjell IL ble stiftet den 15.12.1981 etter sammenslåing av fotballklubben Misje, som blei stiftet den 03.11.1973, og idrettslaget Vestgard, som blei stiftet den 17.10.1974.

Nordre Fjell Allianse IL består av tre frittstående idrettslag med egne styrer: friidrett, håndball og fotball. Styret i alliansen er sammensatt av styremedlemmer fra idrettslagene.

Idrettslaget ble organisert som et fleridrettslag, med hovedstyre og fire undergrupper, fotball – håndball – turn og svømming. Antall registrerte medlemstall var ca 250. Første leder i hovedstyret var Aud Nilsen. Turn og svømming ble senere lagt ned. Idrettslaget blei omorganisert til et Allianseidrettslag i 2000, med selvstendige idrettslag i Alliansen. Nordre Fjell IL Fotball og Nordre Fjell IL Håndball. Første leder i alliansen var Odd Valvatne. Det blei også laget ny logo for alliansen og egen for hver klubb. Nordre Fjell IL Friidrett ble stiftet den 06.05.2003, etter overtakelse fra Nest Sotra. Nordre Fjell IL Idrettsskole ble stiftet den 24.04. 2006, men ble lagt ned som eget idrettslag i 2010 og videreført som gruppe under allianse-styret. Det er over 700 medlemmer i Nordre Fjell IL i 2016, noe som betyr at idrettslaget vårt har vokst seg større over de siste årene.

Så har vi også vår helt egen klubbsang. Denne ble komponert i 2012 av Karl Inge Nordeide og teksten ble skrevet av Karl Inge sammen med Bjarte Andre Misje. Vi håper at den kan være med som en ekstra motivasjon for alle som deltar i Nordre Fjells aktivitet. Ikke minst at den kan bidra til å skape vår helt egne klubbatmosfære hos utøverne våre.

Målet for idrettslaget er å tilby aktivitet for barn, ungdom og voksne, og være en stor samfunnsyter i lokalmiljøet på Sotra. Vi ønsker stadig å bli flinkere, større og favne om flere av mennskene som hører til nord på Sotra.