weborg.no      deltager.no      spoortz.no
    

Kristiansand IF Håndball

0 %

AV MÅLET

2

DONASJONER

Kristiansand IF Håndball

KIF Håndball har tradisjonelt sett vært en klubb for hele byen og distriktet, og slik skal det fortsatt være.

I de senere årene har KIF håndball etablert seg med en betydelig junioravdeling i bydelene Grim, på Eg, Tinnheia og Hellemyr. Dette har betydd mye for lokalmiljøet, men også for klubben selv.

Vi har i overkant av 300 medlemmer og med 240 aktive spillere.

Jenter fra 6 til 16 år dominerer spillermassen.

På guttesiden er det få spillere, ikke lett å konkurrere med fotballen.

Vi har et damelag i 4. Divisjon og et oldboys lag bestående av gamle KIFFERE som stort sett trener for å ha det gøy og mimre om gamle dager.

KIF håndball sin virksomhetsidé: Sosiale aktiviteter, og sportslige fellessatsinger.

Noen av våre største målsetninger er å ha en stabil økonomi og få til flere ressurspersoner som brenner for ungdomsarbeid, med håndball som fordypning.

Som flere kjenner til så har KIF håndball skilt ut sin elite satsing. Flere av våre sponsorer ønsket da å følge elitesatsingen, og det resulterte i at KIF håndball står igjen med noen få bidragsytere.

Derfor trenger klubben KIF håndball sårt ditt bidrag slik at vi kan fortsette med å sikre at barn og unge får den oppfølgingen og de økonomiske rammene de trenger.